tarashiun
پایگاه حفظ و نشر آثار حجت الاسلام سیدعلیرضا تراشیون | مرجع تخصصی آثار تربیتی و مهارت های زندگی

به زودی آغاز دوره های مجازی تربیتی و تربیت مربی

با توجه به راه اندازی سایت استاد تراش ...

مشاهده خبر

پرسش و پاسخ در رمضان

ویژه برنامه ماه مبارک رمضان 

...

مشاهده خبر
همچنین می توانید آرشیو اخبار را از این لینک مشاهده کنید

دوره مجازی بیش فعال

«باید روشن باشد که اصلا کار فرهنگی را برای چه هدفی انجام می دهیم، بعد هم توجه کنیم که کار واقعا ناظر به آن هدف و متوجّه به آن جهت باشد. این نشانه کار فرهنگی درست است. »

دوره مجازی تربیت مربی

«باید روشن باشد که اصلا کار فرهنگی را برای چه هدفی انجام می دهیم، بعد هم توجه کنیم که کار واقعا ناظر به آن هدف و متوجّه به آن جهت باشد. این نشانه کار فرهنگی درست است. »

دوره مجازی تربیت مبلغ

«باید روشن باشد که اصلا کار فرهنگی را برای چه هدفی انجام می دهیم، بعد هم توجه کنیم که کار واقعا ناظر به آن هدف و متوجّه به آن جهت باشد. این نشانه کار فرهنگی درست است. »

دوره مجازی رسانه و کودک

«باید روشن باشد که اصلا کار فرهنگی را برای چه هدفی انجام می دهیم، بعد هم توجه کنیم که کار واقعا ناظر به آن هدف و متوجّه به آن جهت باشد. این نشانه کار فرهنگی درست است. »

مشاوره خانواده

حجت الاسلام مقیسه

کارشناس حدیث و قرآن
مشاور کودک

حجت الاسلام مهدی‌زاده

کارشناس حدیث و قرآن
روانشناس

حجت الاسلام امیری

کارشناس حدیث و قرآن
مجموعه مهارت‌های زندگی
خرید
مجموعه تربیت مربی
خرید
مجموعه خانواده موفق
خرید
آغازی برای پرواز
خرید
والدِ سوم
خرید
بایدهای تربیت دینی‌انقلابی
خرید
بایدهای تربیتی
خرید
تربیت اجتماعی فرزندم
خرید
بیش‌فعالی
خرید
ثانیه های تربیت (1)
مردم در جمهوری مومنین
ثانیه های تربیت (1)
مردم در جمهوری مومنین
ثانیه های تربیت (1)
مردم در جمهوری مومنین
ثانیه های تربیت (1)
مردم در جمهوری مومنین
ثانیه های تربیت (1)
مردم در جمهوری مومنین
ثانیه های تربیت (1)
مردم در جمهوری مومنین
ثانیه های تربیت (1)
مردم در جمهوری مومنین
ثانیه های تربیت (1)
مردم در جمهوری مومنین