خانه/ کودک و نوجوان/ گام اول در اصلاح آسیب‌های رفتاری

گام اول در اصلاح آسیب‌های رفتاری

 نوشتار تربیتی "کودک و نوجوان"

 "گام اول در اصلاح آسیب‌های رفتاری"

۱ اصلاح ناهنجاری، کمتر از ایجاد رفتارهای مناسب نیست.

مثلا دونفر که یکی از آن‌ها نه خوش‌اخلاق و نه بداخلاق است و دیگری بداخلاق است؛ در اینجا از بین بردن بداخلاقی در نفر دوم، کمتر از ثبوت اخلاق در نفر اول نیست.

۲ صبر و استمرار در جهت اصلاح رفتارهای مناسب باید مدنظر باشد.

۳ شناخت علل در ناهنجاری‌ها مهم است:

وقتی مشکلی پیش می آید معمولا ما به جنگ نشانه‌ها می رویم، مثلا کودک در مسئله ای لجبازی می‌کند و ما در مقابل می‌گوییم:
اگر این کار را بکنی، فلانت می کنم! ولی باید سراغ ریشه‌ها رفت، مثلا اگر لجبازی می‌کند شاید بخاطر امر و نهی باشد.

۴ مراقب باشید تا این ناهنجاری به یک ویژگی شخصیتی تبدیل نشود.

(وقتی ناهنجاری، مدت زیادی در او (فرزند) باقی می‌ماند؛ تبدیل به ویژگی شخصیتی می شود، مثلا لجبازی در ابتدا غیر ارادی است، ولی بعدا ارادی می شود.)