منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دوره تعامل با فرزند نوجوان

دوره تعامل با فرزند نوجوان

توجه داشته باشید دوره خریداری شده مخصوص شماره ثبت شده میباشد و هرگونه استفاده از فیلم ها به به هر نحوه (دیگران، فضای مجازی و…) شرعا مشکل دارد و به صورت قانونی نیز قابل پیگیری است.

فیلم جلسه اول
صوت جلسه اول
فیلم جلسه دوم
صوت جلسه دوم
فیلم جلسه سوم
صوت جلسه سوم
فیلم جلسه چهارم
صوت جلسه چهارم
فیلم جلسه پنجم
صوت جلسه پنجم
فیلم جلسه ششم
صوت جلسه ششم