ارتباط اجتماعی

اگر ما طراحی صحیحی برای ارتباطات اجتماعی صحیح فرزندانمان نداشته باشیم ممکن است خودشان ورود کنند ، یک ارتباط گیری داشته باشند و این بشود شروع یک مشکل و آسیب…

تاثیر دوست

وقتی که ما فرزندان را در یک جمع ( جمع هم سالان ) قرار می دهیم . هم او می تواند اثر مثبتی بر دوستانش داشته باشد و هم دوستانش…

محبت ورزی

زن و شوهر می دانند که باید به یکدیگر محبت کنند و کسی نیست که این را نداند ولی مشکل در مهارت به کارگیری آن است یعنی مهارت های محبت…

اهمیت دوست

دوست برای فرزند ما مثل معلم است برای یک کلاس درس. بسیاری از خواص و مزایایی که در فضای دوستی وجود دارد در هیچ فضای دیگری دیده نمی شود.

وظایف زوجین

اگر زن و مرد هر دو به وظایف خود واقف باشند خیلی از مشکلات کم خواهد شد .

توجه به نقاط قوت

وقتی که شما به نقاط قوت فرزندانتان تکیه و توجه می کنید در نتیجه بچه ها نقاط قوتشان را بیشتر بروز می دهند.

سوء تفاهم !

اکثر مشکلات در خانواده ها به دلیل سوئ تفاهم در برداشت های زوجین است !

طرد کردن ممنوع !

فرزند را بخاطر اشتباهش طرد نکنید . این عمل مربوط به زمان خاصی هم نیست هیچ وقت نباید این موضوع اتفاق بیفتد.

اهمیت احترام

به همسرمان احترام بگذاریم و با ابراز محبت سبب ایجاد امنیت روانی و رضایت خاطر در او بشنویم .

سخت گیری

بخش بسیاری از سخت شدن زندگی مربوط به سخت گیری ماست ، نه وجود مشکلات ! گاهی اوقات آن قدر زندگی را سخت می کنیم که غیر قابل تحمل جلوه…

استعدادیابی

توانبندی های فرزندانمان را شناسایی و زمینه های بروز آنها را فراهم نماییم . فرمول افزایش اعتماد به نفس : هرجایی که ضعف دارد او را در معرض شکست قرار…

عجول نباشیم !

عجول نباشیم ! بی حوصله نباشیم ! بی صبر نباشیم . چون این ها باعث میشود که حل مشکلات برایمان سخت بشود.

عواقب بی توجهی

یکی از نتایجی که بی توجهی به فرزند و نیازهایش به دنبال خواهد داشت لجباز شدن او است . این مورد محدودیت سنی ندارد و فقط ممکن است که نیاز…

نگرش خوب

اگر نگرش خوبی به بچه ها داشته باشیم و آنها را از خودتان بدانید در تربیت موفق خواهید بود .

فرمول انسان ها

این را بدانید : فرمول انسان ها متفاوت است ! هر چقدر که شناخت ما از انسان ها بیشتر باشد و بر اساس شناختمان هم عمل کنید قطعا موفق تر…