دعوت به حجاب

دخترم را چگونه به حجاب تشویق کنم؟

دخترم به سن بلوغ نزدیک شده چگونه او را به حجاب دعوت کنم؟ پاسخ استاد سید علیرضا تراشیون به این سوال؛ حجاب یک اصل پذیرفته بشری است که در همه…

اعتماد به نفس

چه کنیم که اعتماد به نفس فرزندمان بیشتر بشود؟

پاسخی کوتاه توسط استاد سید علیرضا تراشیون به این پرسش؛ دلایل اعتماد به نفس پایین: کارهایی که اعتماد به نفس را پایین می آورد:۱- امرونهی مداوم۲-ترس داشتن والدین۳-زیر ذره بین…