منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دست نوشت کودک و نوجوان

نگرش خوب

نگرش خوب

اگر نگرش خوبی به بچه های داشته باشید و آنها را از خودتان بدانید در تربیت موفق خواهید بود.

شخصیت افراد

شخصیت افراد

اگر فرد برای خودش ارزش قائل نباشد، به عبارتی خودش را دارای شخصیت نپندارد، در این صورت به طریق اولی برای دیگران ارزش قائل نخواهد بود و افراد از رفتار…

دوست خوب

دوست خوب

چرا دوست خوب؟ در طول دوره های تربیتی یکی از روش های مهم، نشان دادن الگوهایی است که فرزند به وسیله تعامل با آنها میتواند آنچه که والدین به صورت…

نحوه انتقاد

نحوه انتقاد

هر وقت هم که خواستیم نقاط ضعف و مشکلات کسی را بیان کنیم ابتدا چند تعریف از او داشته باشیم و چند مورد از نقاط قوتش را بگوییم و بعد…