منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دست نوشت کودک و نوجوان

طرد کردن ممنوع !

فرزند را بخاطر اشتباهش طرد نکنید . این عمل مربوط به زمان خاصی هم نیست هیچ وقت نباید این موضوع اتفاق بیفتد.

استعدادیابی

توانبندی های فرزندانمان را شناسایی و زمینه های بروز آنها را فراهم نماییم . فرمول افزایش اعتماد به نفس : هرجایی که ضعف دارد او را در معرض شکست قرار…

عواقب بی توجهی

یکی از نتایجی که بی توجهی به فرزند و نیازهایش به دنبال خواهد داشت لجباز شدن او است . این مورد محدودیت سنی ندارد و فقط ممکن است که نیاز…

بیان خواسته ها

بیان خواسته ها

باید به فرزندانمان یاد بدهیم که خواسته هایش را بیان کنند ولی نه با گریه ، بلکه با گفتگو و روشهای دیگر.

نگرش خوب

نگرش خوب

اگر نگرش خوبی به بچه های داشته باشید و آنها را از خودتان بدانید در تربیت موفق خواهید بود.

شخصیت افراد

شخصیت افراد

اگر فرد برای خودش ارزش قائل نباشد، به عبارتی خودش را دارای شخصیت نپندارد، در این صورت به طریق اولی برای دیگران ارزش قائل نخواهد بود و افراد از رفتار…

دوست خوب

دوست خوب

چرا دوست خوب؟ در طول دوره های تربیتی یکی از روش های مهم، نشان دادن الگوهایی است که فرزند به وسیله تعامل با آنها میتواند آنچه که والدین به صورت…

نحوه انتقاد

نحوه انتقاد

هر وقت هم که خواستیم نقاط ضعف و مشکلات کسی را بیان کنیم ابتدا چند تعریف از او داشته باشیم و چند مورد از نقاط قوتش را بگوییم و بعد…