منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

عکس نوشت کودک و نوجوان

خود شیفته نباشیم!

خود شیفته نباشیم!

خود شیفتگی انسان خود شیفته اصلا درک نمیکند که طرف مقابلش دارای روح است. انسان احساسات و عواطف دارد. گاهی دیگران را در حد کالا و شیء می بیند؛ هیچ…

زبان قلدارانه

با زبان قلدرانه با بچه ها سخن نگوييم!

نحوه رفتار با فرزندان فرزند رفتار مطلوبی از خود نشان داده ولى بازهم والدين منتظرند تا پشت سر هم به او حرف بزنند و او را بترسانند و دعوایش کنند….

خلاقيت از طريق انرژی

خلاقيت از طريق انرژی

کنترل انرژی کودکان انرژی فرزندان خود را به سوی خلاقیت سوق بدهید. چرا که نتیجه‌ی کارهای خلاقانه افزایش تمرکز و توجه است، چون خلق یک چیز نیازمند دقت زیاد است….

هيجانات

هيجانات

هیجان چیست؟ مجموعه ای از احساسات مثبت و منفی را هیجان میگویند، مثبت آن مثل: خنديدن و فریاد کشدين از سر شوق ، خوشحال شدن. منفی آن مثل: تنفر خشم،…

توجه به فرزندان

توجه توجه توجه !!!

توجه به فرزند بچه ها نیازمند توجه و نگاه والدين هستند و باید به آنها توجه کنیم. این که بعضی از والدین نسبت به فرزندان بی تفاوت میشوند صحيح نيست. …