سمت خدا

برنامه سمت خدا – هر هفته روز های چهارشنبه – شبکه سه سیما – حدود ساعت ۱۳