کودک و نوجوان

تربیت سردارانی برای آینده

تربیت سردارانی برای آینده

حاج قاسم سلیمانی، شخصیتی شاید بی نظیر در طول تاریخ بودند. یعنی یک شخصیتی که خیلی از ابعاد مختلف آن نیاز به تحلیل، بررسی، کنکاش و کنجکاوی دارد که چطور…