لجبازی کودکان / ۱۰ عامل لجبازی کودک / لجبازی کودکان چیست / راه های درمان لجبازی فرزندم

تعریف لجبازی:

لجبازی کودکان یک نوع خصومت و آزار ارادی است که البته بعدا به عادت تبدیل میشود که فرد برای رسیدن به خواسته های خود مرتکب آن میشود. یک اعلام نفرت و یک اعلام خصومت نسبت به طرف مقابل است.که این نفرت و خصومت را در رفتارش تجلی می دهد برای اینکه به خواسته های خودش برسد.

لجبازی کودکان  یعنی ما چه به روز بچه می آوریم که نفرت پیدا می کند. گاهی اوقات بچه از والدینش نفرت پیدا میکند!

ما کاری کرده ایم که فرزند به صورت ارادی دارد با ما دشمنی و مقابله میکند برای رسیدن به خواسته اش.

لجبازی  در کودکان در کدام جنس بیشتر است؟

آن چیزی که معلوم است لجبازی در پسر ها حدود دو برابر دختر هاست و در زن ها حدود دو برابر شوهر ها.

چرا لجبازی کودکان پسر بیشتر از دختران است ؟

دختر ها به علت ویژگی های روحی که دارند تبعیتشان بیشتر است و نافرمانی کمتری می کنند. ولی پسر ها از همان اول میخواهند مستقل باشند و معمولا تقابلش با خانواده بیشتر است.

چگونه فرزند لجباز را درمان کنم ؟؟

با بچه لجباز چه کنم ؟؟

انواع لجبازی کودکان :

۱- در برابر دستورات سرکشی می کند !

۲- خواسته هارا با گریه و … بیان می کند.

۳- در برابر مقاومت والدین واکنش نشان می دهند.

مثلا والدین میگویند همین الان باید تلوزیون را خاموش کنی و بچه مانند کوه در برابر این فرمان می ایستد.

۴-دستورات والدین را به مسخره می گیرند. جدی نمی گیرند، می خندند و به شوخی می گیرند که خود یکی از جنس های لجبازی است.

عمدتا لجبازی کودکان در این چهار جا تجلی پیدا میکند.

سختگیری والدین در تربیت

به این دقت کنید که در تربیت سختگیری ممنوع است ؛ سختگیری یعنی من نمیدانم باید چه کار کنم . یک کلام ! شما نمیتوانید با سختگیری بچه را تربیت کنید.

آسیب های سختگیری والدین:

۱- بچه از شما فاصله میگیرد.

۲ -لجبازی  در کودکان یکی از عواملی است که حاصل سختگیری میباشد.

۳- روحیه انتقام : بچه روحیه انتقام در وجودش شکل میگیرد.

۴- افزایش عصبانیت : سختگیری روی روح و روان طرف مقابل اثر میگذارد و او را عصبی می کند.

نتیجه عصبانیت ایجاد هیجانات است.وقتی هیجان ایجاد شد کار های غیر عقلانی انجام می شود.

۵- فرار از محیط خانه : فرار از محیط خانه به دو صورت رسمی و غیر رسمی انجام میشود.

رسمی یعنی واقعا فرار کند.

لجبازی کودکان

ولی فرار غیر رسمی به بهانه های مختلف به بیرون از خانه میرود چون محیط خانه را برای خودش امن نمی داند.

۶- تصمیمات غیر عقلانی می گیرد: شما وقتی سختگیری می کنید طرف مقابل تصمیمات غیر عقلانی میگیرد.سختگیری هایی بوده که منجر به خودکشی هم شده است !

حال به جای اینکه ما سختگیری کنیم جایگزین سختگیری چیست؟

جایگزین سختگیری در تربیت

جایگزین سختگیری روش مند بودن است. ما در تربیت باید روش مند باشیم.

حالات لجبازی در کودکان

۱- سرکشی : فرزندانی که سرکشی میکنند یعنی ما نمی توانیم او را تحت چهار چوب تربیتی قرار دهیم.

۲- عصبانیت: جیغ می زند گریه می کند ، بچه های لجباز معمولا حالت های عصبی هم در مراحل اول بصورت ارادی و بعدا غیر ارادی می بینید.

۳-دلیل تراشی : برای کار هایی که نمی خواهد بکند دلیل می آورد. مثلا می گوییم برو مشق هایت را بنویس و بهانه ی وقت زیاد است می آورد. با اینکه از صبح چیزی نخورده است می گوییم بیا ناهار بخور بهانه ی سیر بودن می آورد.

لجبازی کودکان

به این توجه داشته باشید که بچه اگر بد می شود خودش مقصر نیست. بچه فطرت پاکی است که خداوند به ما داده و ما او را تربیت می کنیم. این نابلدی های ما است که منجر به آسیب های تربیتی می شوند.

در بحث لجبازی کودکان مقصر اول و آخر و وسط پدر و مادر ها هستند.

بچه ها معصوم اند و ضعف تربیت بچه ها به محیط و به ماها برمیگردد. بچه ها مانند گل نرمی در دستان ما می مانند. به یکی می سپارند استکان کج و ماوج تحویل می دهد ولی یک فرد حرفه ای استکانی درست می سازد.تربیت یک مسیری دارد که باید نسبت به آن حساس باشیم. این مسیر شامل رسانه ها مدرسه و محیط هایی که فرزند در آنها قرار می گیرد میباشد.

لجبازی کودکان

علت های لجبازی کودکان

۱- بی توجهی به فرزند و نیاز های او : گاهی ما نسبت به فرزند و نیاز هایش بی توجهی می کنیم. یک موقعی فرزند همبازی نیاز دارد و اگر همبازی اش نشویم بچه بیکار می شود و شروع به لجبازی میکند. بچه استدلال نمی آورد که مارا قانع کند باید به حرف هایش گوش کنیم و به حرکاتش دقت کنیم. گاهی حرف های کودکمان را نمی شنویم .

۲- محرومیت : تاثیر بی توجهی رده ی سنی ندارد.گاهی بی توجهی به همسر او را لجباز می کند.فقط نوع نیاز ها فرق میکند قاعده قاعده ای کلی است.

محرومیت مطلق: بچه ها را از چیز هایی که نیازشان محسوب می شود محروم نکنید.حتی یک جاهایی باید زمینه ای را فراهم کنیم تا بچه احساس محرومیت نکند.

مثلا میگویند در فامیل همه ی بچه ها تبلت دارند چه کنیم تا فرزند ما سرخورده نشود؟ دو راهکار میتوانیم ارائه دهیم :

الف ) شخصی فعال باشید و وقتی به مهمانی میروید چند بازی فکری به همراه داشته باشید. گاهی فرد منفعلی هستید یک تبلت برای خودتان بخرید و در مهمانی به کودکتان بدهید تا احساس محرومیت نکند. باید مدیریت را یاد بگیریم. مثلا فرزندمان را از تلوزیون محروم میکنیم در مهمانی از جلوی تلوزیون بلند نمیشود!

ب ) باید محرومیت های مطلق را مدیریت شده و آسیب هایش را به حداقل برسانیم. دفع افسد به فاسد بکنیم دفع بدتر به بد بکنیم.

مثلا به خانواده هایتان می گویید: بچه ی ما پفک نمی خورد و خواهش می کنید به او پفک ندهند ولی پدر بزرگ بچه وقتی او را به پارک می برد هم برایش پفک می خرد و هم میگوید به مادرت نگو که پفک خوردی! در اینجا بچه هم پفک خورد و هم دروغ را یاد گرفت.

لجبازی کودکان

محرومیت عواطف:

بچه ها نیاز های عاطفی دارند و نیاز به محبت دارند. گاهی اوقات بین خانم ها و بچه ها نیاز های مشترکی وجود دارد. مثلا آقا به خانمش محبت نمی کند و زنش لجبازی می کند. یعنی محرومیت از عواطف منجر به این می شود که فرد به سمت لجبازی می رود چون میخواهد به یک محبتی برسد.

۳- نیاز های شدید: نیاز های شدید شامل خواب گرسنگی و تشنگی می شود. باید این مسائل توسط والدین مدیریت شود. مثلا محیط خانه جوری است که فرزند دیر می خوابد و آسیب هایی در پی خواهد داشت. ما نباید بگذاریم فرزند به مرحله نیاز شدید برسند تا منجر به لجبازی شود. ما باید مدیریت کنیم تا به موقع بخوابند به اندازه و به موقع بخورند و به موقع رفع تشنگی شود.هر نیازی که دارند در اسرع وقت رفع شود.

۴- استبداد والدین: والدین زورگو هستند. یعنی به طرف مقابل توجهی ندارند و فقط خودشان را می بینند. استبداد شامل دو نوع استبداد نرم و استبداد سخت است.

الف ) استبداد نرم : شخص با نرمی خواسته ی خودش را می خواهد تحمیل کند و هرچند با ملایمت حرفش را می زند ولی به دنبال منفعت خودش است .

ب ) استبداد سخت: تحمیل خواسته اش را شده با فریاد زدن به انجام میرساند.

لجبازی کودکان

انواع خانواده ها

به این موضوع هم اشاره کنیم که خانواده چهار نوع است:

۱- خانواده مستبد

۲- خانواده آسان گیر

۳- خانواده بی تفاوت

۴- خانواده منطقی 

خانواده آسان گیر: هر گاه دیدید سیستمی با مخاطبش بیش از حد راه می آید و هیچ نوع سخت گیری در کار نیست بدانید ته آن هیچ چیز در نمی آید.

بی تفاوت: از بی تفاوتی هم هیچ چیزی در نمی آید. سیب زمینی مطلق! میپرسی بچه ات کلاس چندم است؟ نمیداند ! بی تفاوتی خوب نیست.

منطقی: منطق خوب است. با بچه باید با منطق صحبت کرد نه با استبداد. باید با دلیل و توضیح با بچه صحبت کنیم. در یک سیستم ایده آل باید این اتفاق (منطقی بودن) بیفتد.

۵- بد آموزی: مثلا اگر مادر لجباز باشد بچه هم به مرور یاد می گیرد.

بد آموزی گاهی از والدین و گاهی از سایرین(دوستان،اقوام،رسانه) است.

شخصی کتاب های درسی مان را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که کتاب های درسی ما پنج برابر آموزش دروغگویی در آن بیشتر است. مثلا داستان چوپان دروغگو را کامل برای بچه توضیح می دهیم.

گاهی پای تلوزیون می نشیند و میبیند در سریالی زن و شوهر با هم لجبازی می کنند و یاد می گیرد.

۶-آزمایش والدین: گاهی اوقات لجبازی میکند تا والدین را آزمایش کند که میتواند والدین را به زانو در بیاورد یا نه!

لجبازی کودکان

نکته: ما به بی روشی می گوییم سختگیری نه روش مند بودن ! اگر در برابر پافشاری کودک تسلیم شدی در جاهای دیگر هم ناچاری تسلیم شوی.

ولی اگر بچه ببیند مادرش در خانه ی خاله با در خانه فرقی نمی کند و یا جلوی میوه فروشی با در ماشین فرقی نمی کند. ما در روایات داریم مدارا داشته باشید که همان نادیده گرفتن است. مثلا در مدرسه اجازه ی تنقلات نمی دهیم ولی در اردو اشکالی ندارد که تنقلاتی بیاورد و بخورد. چون با یکبار خوردن مشکلی بوجود نمی آید و فضا خوشایند تر میشود . پس گاهی فرزندان والدین را تست میزنند که باید از آن سر بلند بیرون بیاییم.

لجبازی کودکان

۷- شکست های متوالی:

گاهی ما توقعاتی از فرزند داریم که نمی تواند آن را به انجام برساند و نمی تواند موفق شود. چند باری که در یک کار شکست بخورد لجبازی هایش شکل میگیرد.

-دو قاعده کلیدی

۱-از فرزندان به اندازه توان توقع داشته باشید.

۲-از فرزندان در زمان و مکان مناسب توقع در حد توان داشته باشید: یعنی وقتی بچه خسته است به او گیر ندهید که چرا کفشت در جا کفشی نگذاشتی و یا لباس هایت را سرجایش بگذار چرا که این باعث می شود بچه به علت خستگی که دارد لجبازی کند. این مربوط به بحث زمان بود یک موقعی بحث زمان نیست و والدین در مکان نامناسب به بچه گیر می دهند مثلا در میهمانی بچه مشغول بازی است و والدین می گویند اول مشق هایت را بنویس و بعد بازی کن! این موضوع از قبل باید مدیریت شود چرا که میهمانی و بازی بچه یک شرایط ویژه است. پس برای اینکه بچه ها دچار شکست متوالی نشوند توان آنها را بسنجیم و سپس از آنها در خواستی داشته باشیم .

لجبازی کودکان

۸-ناراحتی عصبی والدین: گاهی اوقات علت پرخاشگری ناراحتی عصبی والدین است. رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور در یکی از خبر گزاری ها اعلام کرده است که حدود ۲۰% مردمان ما دچار یکی از اختلالات روحی روانی هستند. یعنی از هر پنج نفر یک نفر دارای اختلال روانی هستند‌. البته آمار های دیگری هم هست. مثلا تا ۳۸% هم آمار داریم که می شود هر سه نفر یک نفر دچار اختلال روحی روانی است.

محک زدن این اختلال در خود هم کار سختی نیست. مثلا اگر می بینید روزی ۳ بار عصبی می شوید.روزی سه بار در کل سال حدود هزار بار عصبی شده اید که این نیاز به درمان دارد.

کسی که آستانه تحملش پایین است و سریع تحریک عصبی می شود این خود یک نوع بیماری است.

۹-بیماری های مداوم: این مورد نتیجه اش کاهش آستانه ی تحمل است. باعث پرخاشگری و ناسازگاری و لجبازی کودکان و کاهش توجه وی می شود.

۱۰- ولادت فرزند جدید: ولادت فرزند جدید به این معنا نیست که فرزند دیگری به دنیا نیاوریم بلکه به معنی این است کاری نکنیم که بچه لجباز بشود. مثلا حسادتشان را تحریک نکنیم و نسبت به فرزند بزرگتر بی توجه نشویم. در حضور هر دو فرزند به آن ها محبت نکنید.

لجبازی کودکان

۱۱- بی صبری والدین: اگر صبر را از تربیت دور کنیم تربیتی انجام نمی شود . مادر باید صبور و موقعیت سنج باشد. بچه نباید برنامه ثابت داشته باشد برنامه ی تربیتی بچه باید انعطاف داشته باشد. امروزه برخی پدر و مادران بی صبر شده اند. برای مشکل لجبازی باید زحمت بکشید و زمان بگذارید.

۱۲-امر و نهی مکرر: امر و نهی مکرر انسان بزرگ هم لجباز می کند.

راهکار های حل لجبازی کودکان  :

۱-موارد ۱۲ گانه ی بالا رفع شود.

۲- محبت و رافت نسبت به فرزند داشته باشیم و احترام او را حفظ کنیم.(محبت و رافت حقیقی بر اساس نیاز او)

۳-همدردی و همدلی داشته باشیم و آنها را درک کنیم.

گاهی اوقات ما باید بچه ها را بفهمیم چون آنها گاهی واقعا نمی فهمند منظور ما چیست.

لجبازی کودکان

۴- بی اعتنایی :(بی اعتنایی هدفمند) توجه نتیجه اش تقویت رفتار است. مثلا بچه لجبازی میکند میگویید چته؟ گشنته تشنته؟؟  بچه هم از اینکه به او توجه میکنند لذت میبرد و اینکار را تکرار خواهند کرد.

۵- مشغولیت: خیلی مواقع لجبازی بچه ها ریشه اش در بیکاری آن هاست.

۶- رفتار الگویی: به بچه ها گاهی یاد دهیم که چگونه خواسته اش را درخواست کند. مثلا خود شما اگر از همسرتان خواسته ای دارید داد نزنید و قهر نکنید. ما هیچ سیستمی برای آموزش اینکه چگونه خواسته ها را مطرح کنیم نداریم.

ما باید در خانه رفتار الگویی داشته باشیم و بچه یاد دهیم برای رسیدن به خواسته اش از گریه و لجبازی و پافشاری استفاده نکند و بجای آن گفتگو و صحبت کند.

۷- توجه افراطی ممنوع: هیچ موقع در حوزه ارتباطی با بچه ها به سمت توجه زیاد نرویم.

توجه دو صورت است:

توجه محسوس

توجه نامحسوس

یعنی من حواسم به بچه هست و به او توجه دارم ولی نمیگذارم خود بچه بفهمد. مثلا روی تکلیف او حساس هستید ولی نگذارید بچه بفهمد. نکته این است که بچه ها عدم انجام تکلیفشان دو علت عمده دارد :

یکی اختلال است و دیگری وابستگی به خانواده است.

یعنی تا مادر نباشد تکالیف را انجام نمیدهد.

مجموعا ۱۸ راهکار برای لجبازی کودکان  ارائه شد و اگر به این مسائل رعایت کنید حدود ۷۰% بچه ها مشکلشان رفع میشود.

%۳۰ باقی ریشه در اختلال دارد که باید مشاور وی را بررسی کند و راهکار ارائه دهد.

لجبازی
لجبازی کودکان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *